Entries by Jovana Jocic

Webinar: Ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi

Na Webinaru održanom 30. aprila, Prof. dr Nataša Milić i saradnici u nastavi dr Vedrana Pavlović i dr Ognjen Milićević, na katedri za medicinsku statistiku i informatiku sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, govorili su o projektu čiji je cilj ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi.
U okviru projekta, istražili su faktore povezane sa pogrešnim citiranjem i definisali preporuke koje autori, mentori i časopisi mogu iskoristiti da bi otklonili greške u citiranju.

Kako početi u Data Science-u?

Nakon što smo krajem marta održali jedan meetup na temu “Data Science – šta je to”, javilo mi se puno ljudi da im pošaljem neke uvodne materijale koji bi im pomogli da krenu sa učenjem. Trebalo mi je mnogo vremena da sednem i krenem da sastavljam listu, jer izvora je mnogo, i ono u šta […]