Entries by Jovana Jocic

Data Science Srbija Companies: Cloudwalker

Do 2015. godine, CLOUDWALKER izlazi iz korporativnog sveta i ulazi u svet startup-a. Imali su praktično znanje, osmišljenu arhitekturu generičkog analitičkog sistema i dovoljno hrabrosti. Ono što se i danas trude je da ne zaborave je da njihova snaga leži u snažnoj arhitekturi.