Big Data Business Model Maturity Index

Da bi organizacije na pravi način iskoristile sve mogućnosti koje big data pruža, one moraju da sagledaju fazu koju su dostigle primenom big data tehnologija, tehnika i alata i uoče koje još mogućnosti stoje pred njima. Za tu svrhu od pomoći je Big Data Business Model Maturity Index koji je predstavio Bill Schmarzo, ekspert sa višedecenijskim iskustvom u oblasti baza podataka, analitike i rada sa velikim podacima.

Fokus indeksa je na svim onim poslovnim procesima do čije transformacije dolazi primenom big data tehnologija, tehnika i alata. Značaj indeksa se ogleda u tome što na osnovu njega organizacije mogu steći uvid u kojoj se fazi trenutno nalaze i šta je to što bi još mogle da ostvare sa primenom big data kako bi poboljšale proces kreiranja vrednosti od prikupljenih podataka.

Big Data Business Model Maturity Index ima pet faza pri čemu su prve tri faze interno orijentisane i odnose se na optimizovanje internih poslovnih procesa, dok su poslednje dve faze eksterno orijentisane na kupce, proizvode, tržište.

Slika 1: Faze Big Data Business Model Maturity Index-a

slika big data business model maturity index

Izvor: Adaptirano prema Schmarzo B. (2013) Big Data – Understanding How Data Powers Big Business, John Wiley & Sons, str. 17

Faza 1: Nadgledanje poslovanja

U fazi “Nadgledanja poslovanja” organizacije imaju tradicionalne sisteme poslovne inteligencije i skladišta podataka pomoću kojih nadgledaju svoje poslovanje kroz različite izveštaje, prate ključne indikatore performansi i koriste mogućnosti automatizovanih upozorenja na nezadovoljavajuće ili loše performanse.

U okviru ove faze postojeći informacioni sistemi i tehnologije primenjuju se za:

  • Praćenje trendova, vremenskih serija, pokretnih proseka, sezonalnosti
  • Komparaciju sa prethodnim periodima
  • Merila rezultata kao što su razvoj brenda, performanse proizvoda, finansijski rezultati, zadovoljstvo kupaca.
  • Procentualno učešće/ procentualni udeo: udeo na tržištu, učešće određenog proizvoda u ukupnoj prodaji i sl.

Faza 2: Uvid u poslovanje

Uvid u poslovanje predstavlja fazu u kojoj kompanije počinju da prikupljaju, obrađuju i analiziraju nove nestruktuirane izvore podataka primenom složenijih statističkih metoda kako bi se identifikovale poslovne aktivnosti/procesi kojima treba posvetiti više pažnje i koje treba tretirati kao ključne poslovne procese.

Organizacije koje se nalaze u ovoj fazi imaju brojne koristi. Na primer, marketing sektor može koristiti informacioni sistem da identifikuje zašto neka marketinška kampanja ima veći efekat od druge i usmeri buduće investicije ka efektivnijim kampanjama. Takođe, praćenjem aktivnosti kupaca/klijenata koji su uključeni u programe lojalnosti mogu se identifikovati oni koji imaju nizak nivo aktivnosti (kupovine) i oni se mogu stimulisati za veći nivo aktivnosti slanjem e-maila sa kuponima na osnovu kojih dobijaju određene popuste.

Sam proces tranzicije organizacije iz faze 1 u fazu 2 nije jednostavan i podrazumeva određeno vreme i napor. Pre svega, neophodno je razumeti kako korisnici koriste postojeće izveštaje da identifikuju poslovne probleme i mogućnosti i kako na osnovu njih donose poslovne odluke. Nakon toga je potrebno sagledati koji su to spoljni, novi izvori podataka koji su njima neophodni i kako se oni mogu prikupiti i obrađivati.

Faza 3: Optimizacija poslovanja

Optimizacija poslovanja predstavlja fazu u kojoj organizacija već počinje da primenjuje kompleksnije analitičke modele kojima automatski optimizuje svoje poslovne operacije i procese. Primer je usmeravanje marketinškog budžeta na kampanje koje su se pokazale kao najjefektivnije.

Da bi organizacija prešla iz faze 2 u fazu 3 potrebno je da se sagledaju sve one oblasti koje su definisane kao ključne oblasti optimizacije u fazi “Uvida u poslovanje” i da se identifikuje lista procesa i aktivnosti koje su kandidati za optimizaciju u zavisnosti od njihovog poslovnog i finansijskog uticaja na organizaciju.

Faza 4: Monetizacija podataka

Monetizacija podataka predstavlja fazu u kojoj organizacije na osnovu raspoloživih podataka traže mogućnosti za razvoj novog poslovnog modela i kreiranje vrednosti. U ovoj fazi raste značaj svih onih podataka koji potiču iz različitih izvora kako bi se dalje kreirali visoko inteligentni proizvodi kao što su automobili koji pomoću senzora zapažaju i uče ponašanje vozača i automatski podešavaju sedište, retrovizore, kontrolnu tablu itd.

Faza monetizacije podataka je karakteristična po tome što je najpre potrebno identifikovati želje i potrebe ciljnih kupaca detaljnom i sveobuhvatnom analizom njihovog ponašanja praćenjem struktuiranih ali i svih onih nestruktuiranih podataka iz različitih izvora. Prikupljene podatke organizacije moraju struktuirati i transformisati kako bi nad njima mogle da sprovode razne analitičke operacije.

Faza 5: Metamorfoza poslovanja

Faza metamorfoze predstavlja poslednju fazu koju organizacije mogu dostići primenom big data. U ovoj fazi dolazi do promene fokusa sa proizvoda na kreiranje platforme/ekosistema nad kojom će se razvijati ili primenjivati različiti proizvodi. Za dolazak u ovu fazu potrebno je uložiti puno vremena u proučavanje potreba i želja kupaca i klijenata, razumeti i sagledati postojeći ekosistem i kako se uklopiti u njega, razviti platformu na kojoj se mogu razvijati mnogobrojni proizvodi i usluge.

U pogledu faza koje se mogu dostići primenom big data bitno je istaći da se neke organizacije kreću veoma oprezno i usporeno jer nemaju jasnu viziju na koji način žele da primene big data, odakle treba da počnu, koju tehnologiju treba da implementiraju i na koji način. Sa druge strane, brojne  organizacije se upuštaju u brzo prihvatanje big data i njegovu integraciju u postojeće poslovne procese želeći da prate savremene tehnološke trendove, nemajući jasnu viziju i strategiju. Ono što je bitno znati jesta da ne postoji jedinstveni okvir, recept, pravilo, procedura kojih bi organizacije trebalo da se pridržavaju prilikom primene big data koncepta. Svaka organizacija je specifična i jedinstvena i samim tim različitim brzinama prihvata i primenjuje big data za kreiranje konkurentske prednosti.

Zanimljiv video snimak  koji opisuje Big Data Business Model Maturity Index možete pogledati OVDE.