Data Science i online oglašavanje

Novi Sad će u petak 3. juna biti domaćin još jednog meetup događaja u organizaciji Big Data Novi Sad i Geekstone-a. U amfiteatru centralne zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu govoriće Mihajlo Grbović iz Yahoo! Labs-a, a tema će biti ciljano oglašavanje i primena data science tehnika radi postizanja optimalnih rezultata. Mihajlo će pokazati online i offline postignute eksperimentalne rezultate koji govore o značajnim doprinosima različitim poslovnim metrikama i poboljšanjima poslovnih rezultata.

Read more

BelgradeR za sve R programere

Nakon što smo uspešno pokrenuli Belgrade Spark meetup grupu i na taj način doveli Beograd na svetsku Spark mapu, odlučili smo se da pokrenemo još jednu meetup grupu – BelgradeR. BelgradeR ima za cilj da okupi sve R entuzijaste i profesionalce koji žele da upoznaju svoje kolege kako bi sa njima podelili iskustva i stekli nova znanja.

Read more

Dizajn dimenzionih baza na SQL user grupi

Dimenziono modelovanje predstavlja koncept i skup tehnika u izradi DWH. Krajnji rezultat predstavlja dimenzioni model baze podataka koji se specifičan i konceptualno se razlikuje od ER modela. Ovako kreirane dimenzione baze koriste se za ad hoc analize od strane poslovnih analitičara pomoću različitih BI alata i fizički moraju biti napravljene tako da imaju veliku brzinu čitanje ogromne količine podataka. S druge strane neophodno je napraviti ETL koji može osvežiti dimenzionu bazu sa podacima u realnom vremenu.
Na ovom predavanju biće prikazani koncepti dimenzionog modela, smernice u fizičkom dizajnu tabela zavisno od tipa dimenzionih i fakt tabela, kao i smernice u dizajnu ETL-a. Takođe biće pokazani primeri kako koristiti: indekse, particionisanje, kompresiju, …

O predavaču
Vladimir Marković je zaposlen u Banci Intesa Beograd na poziciji arhitekte softvera poslovne inteligencije. DWH/BI se bavi od 2006. godine, a istraživanjem podataka od 2009. godine. U svom dosadašnjem radu koristio je različite BI platforme MS SQL Server, Cognos, SAS Enterprise BI. Kao glavni inžinjer je učestvovao u realizacije mnogo BI projekata: SAS Enterprise BI (aCI – analitički CRM, CS – credit scoring, CRMB – credit risk monitoring for banking), implemetaciji Basel II standarda, MIS (Management Information System), PMS (Plan Monitoring System – KPI’s za organizacione delove i zaposlene), uvođenje operativnog CRM, Risk DWH (AIRB – Advanced Internal Rating – Based)… Kao kompanijski trener održao je preko 30 kurseva i predavanja – najviše u cilju unapređenja BI kulture unutar organizacije. Bio je predavač na Sinergiji 2006, Tarabici 2014, 2014 i MS SQL user grupi. Oblasti interesovanju su mu: dimenziono modelovanje (vođeno poslovnim procesima), istraživanje podataka i mašinsko učenje.

Mesto: Microsoft Srbija, Španskih boraca 3/III, Novi Beograd

Datum i vreme: 26. maj u 18.15h

Let’s start with Spark

Apache Spark je alat za distribuiranu obradu velikih količina podataka, Big Data. Pruža veliku brzinu u obradi i sastoji se od četiri modula: SQL, MLlib, Streaming i Graph. Znatno olakšava posao ljudima koji se bave podacima.

Data Science zajednica Srbije je uz podršku kompanije Databricks pokrenula zvaničan Apache Spark Meetup. Prvo predavanje će se održati 17. maja u Startit Centru sa početkom u 18.30h. Tema ovog meetup-a je Let’s start with Spark. Predavači, Darko i Miloš će predstaviti osnove Spark-a, pokazaće kako i odakle početi sa ovom tehnologijom. Pričaćemo i  o okruženjima za razvoj Spark aplikacija, uz pomoć kojih je moguće lako početi sa razvojem Spark-a, a pogodna su i za korišćenje na projektima. Pored toga biće reči i o verziji Spark-a 2.0 koja donosi nova poboljšanja.

Belgrade Spark Meetup je na zvaničnoj mapi Spark Hub-a i ubuduće sva dešavanja će biti i na zvaničnoj listi Spark događaja.

Predavači:

Darko Marjanović

Miloš Milovanović

Prijave za meetup su dostupne na zvaničnoj Meetup stranici, kao i na Facebook-u.