Deep learning meetup u Novom Sadu

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će prvi meetup organizacije Data Science Srbija u Novom Sadu biti održan 30-og marta, u prostorijama Startit centra Novi Sad (SCNS), Miroslava Antića 2. Glavna tema će biti deep learning i primena u dva veoma različita domena: psihološkim istraživanjima i image recognition problemima.

I predavanje: Kako neuralne mreže uče?
Svaki sistem može biti utreniran da idelano funkcioniše, ali kada simuliramo ljudsko učenje, cilj nije postići idelno, već optimalno funkcionisanje. Npr. kalkulatori savršeno tačno računaju, ali nam ne nude uvide u to kako mi rešavamo računske operacije. Na predavanju će kroz primer kategorizacije biti pokazano kako se putem neuralnih mreža može simulirati, a istovremeno i razumeti učenje, to jest, kako se mogu proizvesti iste greške i slična postignuća kakva beležimo kod ljudi.

O predavaču:
Dr Vanja Ković, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje: Psihologijа. Oblasti interesovanja i istraživanja: Kognitivna psihologija, Kognitivne neuronauke, Kompjutersko modelovanje kognitivnih procesa.

II predavanje: Detekcija jedra ćelije – Data Science Bowl 2018
Deep learning je ostvario veoma brz napredak u skorije vreme. Boljim hardware-om i novim idejama doprineo je razvoju velikog broja AI aplikacija u svim sferama. Jedna od industrija gde je deep learning pronašao svoje mesto je medicina. U ovoj prezentaciji zaronićemo veoma “duboko” sve do samog jedra ćelije. Zašto tako duboko? Zato što jedro ćelije sadrži najveću količinu genetskog materijala i njegova detekcija predstavlja početnu tačku u većini medicinskih analiza i istraživanja. Uspešna detekcija jedra ćelije dovodi do bržeg istraživanja, bržeg pronalaženje lekova, i slično. U prezentaciji biće opisana jedna od arhitektura neuronskih mreža za segmentaciju medicinskih slika – UNet implementirana u TensorFlow-u. Više informacija o problematici detekciji jedra možete pronaći na: https://www.kaggle.com/c/data-science-bowl-2018

O predavaču:
Stanko Kuveljić, data scientist u SmartCat-u iz Novog Sada. Završio je master studije na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu sa temom primene deep learning-a. U SmartCat-u najviše koristi Apache Spark i TensorFlow. Kada ne trenira svoje neuronske mreže, istražuje i raid-uje po Azeroth-u i ostalim svetovima.

Za prisustvo na meetup – u možete se prijaviti na linku

Internacionalno takmičenje EESTech Challenge i oblasti Big Data Analysis

Beograd, 12. mart 2018. godineUdruženje studenata elektrotehnike Evrope – Istek (EESTEC) organizuje internacionalno takmičenje EESTech Challenge iz oblasti Big Data Analysis. Prijave će biti otvorene od 12. do 25. marta u ponoć.

Cilj takmičenja jeste unapređivanje znanja studenata IT usmerenja iz oblasti Big Data Analysis kroz trodnevni seminar, video predavanja i glavni deo projekta – hakaton. Sam projekat je podeljen u dve faze, gde se prva faza održava na lokalnom nivou, a druga na internacionalnom.

Read more