Data Science meetup #21

Za 21. meetup po redu imamo dva sjajna predavača, koji će nam podeliti svoja iskustva. Meetup će se održati 12.10.2017. godine uPlayground-u , Kralja Milana 10, ulaz iz Devojačkog parka. Startujemo od 18.15 časova. Kao i uvek ulaz je slobodan.

#1 Razvoj karijere u oblasti nauke o podacima (Data Science): koraci i prepreke

U ovom izlaganju biće razmatrane veštine i tehnologije koje su neophoodne za početak i razvoj karijere u oblasti Nauke o podacima. Izbor ovih veština i tehnologija je nastao na osnovu analize problema sa kojima se kompanije najčešće sreću (npr. problem rangiranja i preporuke, segmentacije korisnika i ili proizvoda, analize konverzije na web sajtovima itd.). Dodatno, biće analizirane putanje učenja kao i  otvoreni onlajn kurseva i materijali, koji mogu da pomognu u ostvarivanju ciljeva entuzijasta u oblasti nauke o podacima. Ovo izlaganje je bazirano na ličnom iskustvu, kao i analizi iskustava korisnika profesionalnih društvenih mreža na intervjuima za poslove u oblasti Nauke o podacima.

Milan Vukićiević je docent na Fakultetu Organizacionih Nauka, Univerziteta i Beogradu, kao i konsultant u oblasti Nauke u podacima u firmi Big Data Analytics Beograd. Radio je kao gostujući istraživač u Data Analytics and Bioinformtics (DABI) centru na Temple  univerzitetu, PA, SAD. Njegove glavne oblasti interesovanja su analiza podataka u CRM-u i zdravstvu, IoT, meta-učenje i razvoj interpretabilnih modela mašinskog učenja.

#2 Kako rešiti problem nedostajućih vrednosti uz pomoć Python-a

Problem nedostajućih vrednosti je jedan od najvecih izazova sa kojima se analitičari susreću prilikom analize podataka. Fancyimpute je biblioteka koja u sebi sadrži korisne funkcije preko kojih je implementirano nekoliko različitih pristupa za rešavanje ovog problema, među kojima je i MICE algoritam,  koji će biti detaljnije razrađen.

Valentina Đorđević radi na poziciji Data Scientista u kompaniji Things Solver. Uža oblast njenog interesovanja podrazumeva izučavanje problema vremenskih serija i otkrivanja anomalija u podacima. Dataset-ovi na kojima radi dolaze iz telko, retail i bankarskih oblasti. Programira u Pythonu i SQL-u.

Prijave na meetup stranici Data Science Srbija.