Data Science Srbija Companies: Cloudwalker

NOT JUST A CLOUD, BUT BIG DATA COMPANY.

Količina generisanih podataka 2011. godine premašila je količinu nastalu tokom čitave istorije digitalnog sveta. Takav porast napravio je mnogo prostora za analitičke servise, a u vreme ovih previranja, CLOUDWALKER tim je već koristio najluđe tehnologije za analizu i integraciju. Zato vole da kažu da su nastali kao meteorološka reakcija na veliki oblak činjenica.

Data Science Srbija Companies

Tehnologije koje su koristili probijale su organizaciono-tehnološke silose, omogućavale nove uvide i nove modele poslovanja. Granulirane podatke su koristili za personalizaciju proizvoda i usluga. Intuitivno, bili su uvereni da će to biti neophodno i na drugim tržištima.

Tim

Do 2015. godine, CLOUDWALKER izlazi iz korporativnog sveta i ulazi u svet startup-a. Imali su praktično znanje, osmišljenu arhitekturu generičkog analitičkog sistema i dovoljno hrabrosti. Ono što se i danas trude je da ne zaborave je da njihova snaga leži u snažnoj arhitekturi. Većinski deo CLOUDWALKER tima su Senior Data inženjeri, koji su svoju senior titulu kalili tokom godina rada na bazama podataka, cloudu, distribuiranim sistemina, alatima za analizu i vizualizaciju podataka. Svako je specijalista na svom polju, a ne majstor za sve. Temeljno akademsko znanje su još temeljnije specijalizovali koristeći cloud tehnologije.

Industrije

CLOUDWALKER je imao sreću da primeni svoje znanje u različitim industrijama: telekomunikacija, poljoprivreda, retail, ali najviše u industriji igara na sreću. Priroda industrije igara na sreću je takva da je vrlo rano prepoznala potrebu za analitičkim tehnologijama. Ona je već tada imala velike baze podataka, pri čemu je iz njih htela da dobije konkretne stvari, a da bi ih dobila, podaci su se morali ‘’iscediti “. U svim industrijama je izazov kako uvećati profit. U ovoj industriji je i kako ga uvećati, ali i kako ga sačuvati.

Data Science u Cloudwalker-u

CLOUDWALKER je Data ekspert, a ne prozaist, pa zato ukratko: industrijski slučajevi korišćenja Data Science-a su najviše u domenima kontrole kvaliteta proizvoda i kontrole proizvodnih procesa. Takođe, ono u čemu se sve češće traži njihova ekspertiza je segmentacija korisnika, detekcija ,,frauda”. Međutim, kako kažu, najbolji su u skaliranju velikih količina podataka, koje data scientist- ima (zaposlenim kod njihovih klijenata) pojednostavljuje poglede na podatke i omogućava efikasnije i brže poslovno odlučivanje.

Trenutno su fokusirani na analizu različitih cloud rešenja za machine learning, kao i na istraživanja i poređenja nekolicine distribuiranih baza podataka, odnosno na njihovu skalabilnosti i upravljivosti. Takođe, rade na reorganizaciji sopstvenog data lake-a. Planiraju da primenom drugačijih načina skladištenja podataka smanje veličinu, ali povećaju brzinu odziva, što će značajno olakšati rad Data Science odeljenjima. To su odeljenja njihovih klijenata kod kojih imaju data lake u produkciji. Pre deset godina, imali su jednu od najvećih implementacija vertikalne baze podataka u zemlji. Danas su ponosni na 10TB sirovih podataka i 100 korisnika (data scientist-a, data analyst-a, data engineer-a) i to kod pojedinačnog klijenta.

Edukacija

Znanje koje su stekli trude se da podele, što kroz edukacije koje drže velikim kompanijama, što kroz angažovanje na tribinama raznih konferencija, sajmova, meetup-a. Kao edukatori su se pojavljivali na SAP Saphire sajmu u Madridu, Betting on Sports konferenciji u Londonu, EGR Data Breefing-u u Londonu, Data Science Conference Srbija… Aktivno podržavaju AWS User Group-u u Beogradu i partneri su Amazona. Mnoge svoje use case-ove su prezentovali i praktično pokazali i ovde u Beogradu i nadaju se da će to biti slučaj još više u budućnosti.