Data Science Srbija Companies: SmartCat

SmartCat je globalno prepoznat partner za implementaciju kompleksnih sistema za obradu velikih količina podataka uz upotrebu naprednih algoritama mašinskog učenja i veštačke inteligencije. 

Vizija

Make a difference with data.

SmartCat pomaže klijentima da kroz partnerski odnos zajedno rešavaju izazove koji se javljaju u svetu velike količine podataka.

Žele da (nastave) da stvaraju dream team visprenih ljudi i da zajedno pronalaze nove načine u rešavanju data problema. A rezultat? Žele da njihova rešenja, bez kompromisa, imaju pozitivan i merljiv učinak na svakodnevni život, društvo i poslovni svet. 

Misija

…je pružanje izvanrednih softverskih rešenja baziranih na data-driven odlukama.

Osim toga što su misija i vizija jako lepi posteri u njihovim kancelarijima, rezultati potvrđuju da nisu samo to. Proteklu 2019. godinu su započeli kao finalisti European Data Inkubatora (EDI je program za finansiranje i podsticanje “big data” proizvoda i usluga). Nekoliko meseci posle toga su, kao domaći finalisti, predstavljali Srbiju i njihov proizvod Optimus Power na PowerUp! takmičenju (najveće takmičenje u Centralnoj i Istočnoj Evropi u oblasti energetike, mobilnosti, pametnih gradova, grejanja i ostalih rešenja povezanih sa čistim tehnologijama.).

Data Science Srbija Companies: SmartCat

Data science u SmartCat -u

SmartCat inžinjeri poseduju potrebnu ekpertizu za rad sa najmodernijim softverskim rešenjima u oblasti distribuiranih i visoko-skalabilnih sistema za brzo i pouzdano skladištenje i obradu podataka. 

Recept za uspeh počinje sa iskusnim stručnjacima koji se suočavaju sa kompleksnim izazovima kroz jedinstven proces koji se sastoji od sigurnosnih mera koje umanjuju rizik i povećavaju vrednost.

SmartCat Data Science tim konstantno unapređuje korpus znanja i prati aktuelne trendove iz domena mašinskog učenja i primene veštačke inteligencije. To omogućava SmartCat-u da implementira napredne tehnike za obradu podataka i na taj način pruži nove vredne poslovne informacije koje mogu unaprediti kvalitet poslovnih odluka.

Projekti u fokusu u SmartCat-u 

Projekti su najbolji odraz njihovog dosadašnjeg uspeha i većina njih je došla preko preporuke. Kako bi što bolje razumeli potrebe klijenata i kreirali najbolje rešenje, nakon inicijalnog razgovora sa klijentima projekte počinju workshop-om. Ukoliko klijent ima jasnu sliku i ideju šta želi da postigne, workshop će biti fokusiran na kreiranje plana projekta čiji rezultat je validacija ideje i početak implementacije. 

Sa druge strane, ukoliko klijent želi da istraži opcije ili da dobije savet u kom pravcu treba da se usmeri kako bi maksimalno iskoristio potencijal, workshop će biti fokusiran na data strategiju, a kao rezultat klijent dobija listu predloga i sugestija za dalji rad. 

Najčešći primeri projekata i uticaj imaju na poslovanje:

Business analytics – Pomaže klijentima da efikasno sagledaju svoje podatke kako bi bolje upoznali svoje korisnike i njihovo ponašanje.

Churn prediction – Fokus svakog poslovanja čine korisnici i churn prediction je alat kojim možete pravovremeno da reagujete i sprečite gubitak korisnika.

Sentiment analysis – Najjednostavniji način da razumete hiljade komentara, poruka, email-ova a da ih ne pročitate.

Asset tracking – U današnje vreme kamere, video snimci i fotografije su svuda oko nas. Analiziranje fotografija ili videa, osim očiglednih bezbednosnih rezultata, može da pomogne u razumevanju ponašanja, korišćenja ili praćenja svega sa snimka – ljudi, lica, objekata…

Anomaly detection – Dobijate notifikaciju vezanu za bilo koje atipično ponašanje koje može da umanji poslovne rezultate.

Forecasting – Alat za predviđanje ponašanja ili rezultata u budućnosti (trošak, efikasnost…).

Proizvodi

Nakon nekoliko godina pomaganja kompanijama da reše probleme skladištenja podataka, kreiranja izveštaja poslovne inteligencije i primene metoda veštačke inteligencije/mašinskog učenja kako bi se optimiziralo poslovanje, došli su do sopstvenih proizvoda koji objedinjuju sve faze procesa.

Optimus Power

Optimus Power je softversko rešenje koje upravlja sistemima za klimatizaciju, grejanje i hlađenje u poslovnim zgradama, hotelima, bolnicama i kancelarijama, radi optimizacije potrošnje električne energije. Optimus Power analizira istorijske podatke o potrošnji električne energije u odnosu na preko 30 parametara, kao što su spoljnja i unutrašnja temperatura, da li je radni dan ili ne, sezonske i nedeljne promene u potrošnji. Pomoću algoritama mašinskog učenja optimizuje se rad KGH uređaja i time smanjuje potrošnju električne energije. Pored toga, Optimus Power detektuje anomalije u radu KGH uređaja i predviđa potrošnju električne energije u budućem vremenu.  

Smart Betting Slip

Online betting sajtovi često nude previše izbora za različite opklade i time korisnicima ne olakšavaju izbor i samim tim dolazi do propuštanja prilika za opkladu.

Smart Betting Slip rešenje unapređuje iskustvo korisnika tako što čini proces pronalaženja opcija za opkladu jednostavnijim. SmartCat nudi gotove tikete za koje znaju da je korisnik već zainteresovan i za njih je dovoljan samo jedan klik za opkladu.

Aida – AI-ready Data Platform

Kompanije tokom svog poslovanja na raznim mestima (serverima, bazama, excel tabelama, papirima, virtuelnim skladištima) sakupljaju godine i godine podataka o svojim klijentima, uslugama, proizvodima, poslovnim rezultatima. U jednom momentu dolaze u situaciju da imaju preveliku količinu podataka i to na različitim lokacijama, preveliku za obradu od strane čoveka. Aida je platforma koja omogućava sakupljanje podataka iz raznih izvora i čuvanje tih podataka na skalabilan i isplativ način. Ovako je pristup podacima jednostavniji, omogućava integraciju sa standardnim alatima i dozvoljava Data Scientist-ima da eksperimentišu sa modelima i algoritmima mašinskog učenja. Kroz ovaj process kompanije dobijaju značajno jasniju sliku poslovnih vrednosti zasnovanu na relevantnim podacima bez remećenja postojećih sistema.

Čime se SmartCat ponosi?

Najveći ponos SmartCat su njihovi članovi – njih 34. Osim kontinuirane brige o svim članovima tima, nagrađuju sve koji su sa njima duže od 3 godine sa loyalty koeficijentom koji kod zaposlenih stvara poverenje i daje im dodatnu motivaciju za napredak i rast, pa samim tim, i veću stručnost. Kultura je bitna i zato rade isključivo sa transparentnim, iskrenim i hrabrim ljudima.

Od 8 istaknutih vrednosti (partnerstvo, radoznalost, hrabrost, samosvesnost, deljenje znanja i učenje, transparetnost i ljudi od dela) transparetnost je nešto što se prožima kroz sve njihove nivoe – od otvorenih plata, konkretnog plana razvoja pojedinca, pa do finansijskih rezultata i obostranog (redovnog) fidbeka.

Posebno su ponosni na deljenje i podsticanje sticanja novih znanja. Svaki član tima godišnje dobija budžet u novcu (i vremenu) za posetu stručnim konferencijama, sertifikaciju, pohađanje kurseva ili kupovinu knjiga. Znanje dele i putem MeetUp grupe, Knowledge Sharing Wednesday, pisanja blogova i predavanja na konferencijama.

Samo u 2019. godini SmartCat-ovci su učestvovali na Big Data Moscow, Big Things Spain, DSC 5.0. , Web Summit-u u Lisabonu, CyberSec & AI Conference u Pragu, DSPT Day u Portu, Heapcon 2019, ML Conference u Subotici, Vision Data Science Belgrade.