HADOOP I APACHE PROJEKTI

Apache Storm

U prošlom tekstu sam spomenuo Storm u kontekstu obrade podataka u realnom vremenu. U ovom tekstu pisaću malo detaljnije o Storm-u, o tome šta je, kako radi, kako se programira i pomenuću neke primere. Preporučujem da pročitate tekst Hadoop i obrada u realnom vremenu pre nego što nastavite. Šta je to Storm? Storm je open […]

Apache Sqoop

Nastavljamo priču o tome kako uneti podateke u Hadoop klaster, odnosno u HDFS. Ovaj tekst je o Sqoop-u, jednom interesantnom alatu i veoma lakom za korišćenje. Ovim tekstom završavam priču o unošenju podataka. Šta je Sqoop? Sqoop je alat koji služi za prenos podataka iz i u Hadoop klaster. Njegova posebna namena je da radi […]

KATEGORIJE

PRIJAVITE SE NA NAŠU MAILING LISTU