Monetizacija Big Data koncepta – iz ugla Zane Pekmez

Dragi pratioci,

Big Data sve više počinje da se primenjuje u našem regionu. Sagovornik na ovu temu, Zana Pekmez, bila je jedan od organizatora seminara koji je posvećen poslovnoj analitici i Big Data u svrhu optimizacije poslovanja a koji je održan u BiH u novembru.

U nastavku vam prenosim intervju sa Zanom.

Slike 4

Koje teme su bile ključne na seminaru koji je održan?

Na međunarnom Burch univerzitetu (International Burch University) u okviru Burch Business Centra u novembru održan je jedan od prvih seminara u Bosni i Hercegovini na temu poslovne analitike i primjene Big Data u svrhe optimizacije poslovanja. Glavni cilj seminara bio je predstaviti privrednicima, kao i bankarima dalekosežne mogućnosti monetizacije Big Data koncepta. Seminar je obuhvatio prezentaciju osnovnih koncepata Data Science, rudarenja podacima, i osnovnih alata koje se koriste u te svrhe, te ilustraciju procesa analize podataka po fazama. U svrhe što boljeg razumjevanja monetizacije i same koristi ovoga koncepta polaznici seminara su imali da urade konkretan zadatak.

Najveći broj polaznika seminara je bio iz bankarske industrije, potom realni sektor i distribucija. Održanim seminarom sam mnogo zadovoljna obzirom da je predmet istog dosta nepoznat u BiH te nisam očekivala veliki odziv niti interes. Na kraju smo imali čak 10 polaznika više od prijavljenih, a polaznici su bili vrlo aktivni tokom radionice i pokazali su svoje radoznalost u želji da se što bolje upoznaju sa konceptima.

Reci nam nešto o sebi – koji si fakultet završila i kako si počela da gradiš svoju karijeru?

Srednju školu i dodiplomski studij sam završila u SAD-u. Diplomirala sam na Bates College-u na katedri Ekonomije. Program mojih dodiplomskih studija iz ekonomije bio je jako fokusiran na kvantitativne metode i primjenjenu ekonomiju (statistika, ekonometrija, napredni kalkulus i linearna algebra) tako da sam se tada prvi put susrela sa alatima koje koristimo za statističku analizu i obradu podataka (Mathlab, Gauss, eViews).

Nadalje, teze koje sam odabrala za sva tri ciklusa mojih studija su vrlo, kako da kažem, „Data-centrične“ , u kontekstu potreba za obradom podataka, modeliranjem odnosa između varijabli i dobijanjem koherentnih inferencija.

Zahvaljujući svom obrazovanju sa fokusom na kvantitativnu ekonomiju mogu reći da mi je prvi posao koji sam dobila ujedno i bio moj „dream-job“! Unutar projekta koji je u to vrijeme finansirala Svjetska banka dobila sam priliku da radim u timu stručnjaka sa ciljem analize potencijalnih efekata uvođenja stope PDV-a na nivo siromaštva u BiH. Koristili smo razne statističke metode u SPSS-u, a i poseban simulacijski alat koji se zove PovStat, koji je razvijen u Excel-u. No, sve što je lijepo kratko traje, pa je i ovaj projekat trajao svega godinu dana dok parlamentarno usvajanje Zakona o PDV-u nije konačno prošlo kompletnu proceduru.

Profesionalno iskustvo nastavljam u oblasti finansija i bankarstva. U toj branši stekla sam punih 9 godina upravljačkog iskustva u kontekstu operativne organizacije, upravljanja troškovima, planiranja resursa i budžeta, te proaktivno upravljanje procesima u cilju optimizacije i razvoja novih poslovnih praksi kako bi se osigurala učinkovitost poslovanja i racionalizacija troškova.

Šta je za tebe data science? Kako vidiš njegovu primenu u bankarskom sektoru?

Data Science je za mene multidisciplinarna grana, „catch-all“ koncept, koji obuhvata raznorazne metode, alate i procese rada sa podacima, kao što su statistika, vizualizacija podataka, rudarnje podataka (data mining), „machine learning“, umjetna inteligencija itd.

Smatram da je podatak nova valuta, pa tako da Banke koje ne budu pratile ovaj trend vrlo brzo će zaostati u svim segmentima poslovanja. Okruženje u kojem poslujemo nije statično i stalne promjene zahtjevaju nova dinamična rješenja koja omogućavaju dostupnost izvještajima i poslovnoj metrici u stvarnom vremenu (real-time).

Bankarska industrija je isključivo usmjerena prema profitu, odnosno stvaranju dodatne vrijednosti dioničarima (sharehodlers value), te u sadašnjim uslovima vrlo jake konkurecije svoje komparativne prednosti gradi na unapređenju usluge i odnosa prema klijentima kroz raznorazne kanale. Upravo u tom segmentu u svrhe analize i uvida u ponašnje klijenata (UX, consumer behaviour) primjenjujem Big Data kako bi nam obrađene informacije jasno ukazale na prilike za cross-selling i up-selling. U bankarskom sektoru Big Data mozemo primjeniti i u procesu upravljanja ključnim rizicima.

Kako izgleda tvoj uobičajen dan na poslu? Da li imaš dodira sa data science-om?

Volim da najteže zadatke, koji zahtjevaju dosta koncentracije i pažnje, obavim odmah ujutro čim dodjem na posao. Jako mi je važno da imam svakodnevnu komunikaciju sa svojim prvim saradnicima, pa tako ne prođe niti jedan dan bez zajedničkih sastanaka i rekapitulacije predstojećih aktivnosti koje nas čekaju.

Sveobuhvatna TO-DO lista je meni vrlo važna, te u nju zapisujem sve sto treba da uradim.

Kada si shvatila da želiš da se baviš data science-om? Kako si shvatila da podaci imaju moć?

Na doktorskom studiju 2012.g. na Ekonomskom Fakultetu u Sarajevu imali smo gostujućeg profesora na predmetu „Sustainability in Business“, Prof. Ajay Vinze sa Univerziteta u Arizoni (Arizona State University) koji nam je na jednom od predavanja spomenuo tada jos emerging koncept Big Data, prognozirajući da će isti napraviti revoluciju u poslovnom svijetu. Mnogo su me zaintrigirale njegove izjave i shvatila sam koliku moć imaju podaci onda kada nam je prezentirao rezultate analize koja je pokazala korelaciju između kupovine pelena i pive od strane mladih američkih muškaraca i to na određene dane u sedmici. Trgovina je iskoristila ovu informaciju na način da je pozicionirala pelene pored pive.

Nadalje vrijednost informacije koja proizilazi iz obrađenih podataka, odnosno analitike najbolje pokazuju skora istraživanja CGI grupe za bankarsku industriju koja kaže da Banka koja uloži u a/m analitiku ima 2-4 puta veći response-rate na cross-selling marketing, 10% smanjenje gubitka klijenata konkurentima, te značajno unapređenje indeksa povrata na ulaganja (risk to return) uslijed kvalitetnijih odluka u Lending procesu.

Odakle crpiš ideje o onome što želiš da analiziraš?

Čitam mnogo stručnu literaturu i to različite oblasti. Zbog posla mi je važno da sam u toku sa najnovijim trendovima u optimizaciji bankarskog poslovanja, strateškog planiranja informacionih sistema itd itd, a onda sa druge strane imam doktorski rad koji radim iz oblasti makroekonomije i energetike čemu sam posvetila dosta vremena i trenutno je sva analiza koju radim podređena tom radu.

Čija karijera te trenutno inspiriše?

Ja volim da se ugledam na pozitvine primjere uspješnih ljudi oko sebe, bilo da se radi o nekim mojim kolegama ili pak nekim poznatim ličnostima.

Trenutno mi je najveća inspiracija Sheryl Sandberg, COO Facebook-a, ne samo iz razloga što Sheryl zastupa ravnopravnost žena na upravljačkim pozicijama, nego zato što u svojoj knjizi „Lean-In“ i svojim govorima i prezentacijama, daje prednost „soft“ vještinama i kompetencijama stečenim kroz iskustvo, a ne stručnom i fukcionalnom znanju koje je uz adekvatan trening lako savladati ili naučiti.

Kako vidiš data science u narednih  5 godina? Da li sebe vidiš u ovoj oblasti u budućnosti?

Želim da budem data scientist! Pored obaveza na redovnom poslu i PhD-u ne nalazim mnogo vremena da se posvetim ovoj oblasti koliko bih zeljela kako bih unaprijedila svoje tehničke vještine.

Obzriom na moje statističko znanje, te znanje poslovne strane i komunikacijsko/prezentacijske sposobnosti smatram da imam dobre predispozicije da se uspješno profiliram kao data scientist.

Koji bi savet dala svima koji žele da uplove u ove vode?

Data Science je amalgam kreativnosti, matematike, statistike, psihologije, poslovne strane, upravljanja  i time odlična prilika za svestrane ljude da kroz praksu pokažu sve ono što vole da rade.

Svojim studentima i mlađim kolegama uvijek spomenem činjenicu da će poslovni analitičari i data scientisti biti najtraženija roba na tržištu rada.

1 reply

Comments are closed.