Muzika i video u službi vizuelizacije podataka

Novi BelgradeR meetup će imati malo drugačiju temu u odnosu na prethodne i predstavlja svojevrsni eksperiment. Da li se muzika i video mogu iskoristiti kao alat za vizuelizaciju podataka i na koji način?

Prva asocijacija na pojam vizuelizacije podataka jesu različite grafičke reprezentacije – bar charts, line charts, mape… Lista je dugačka i nema potrebe da nabrajamo dalje. Međutim, retko kome od nas bi palo na pamet da iskoristi muziku i video u ovu svrhu. Kako uopšte generisati muziku i video koristeći programski jezik R? Tom Levin, naš predavač na BelgradeR meetupu,  je prilično uveren u to da muzika i video mogu da pomognu u vizuelizaciji visokodimenzionih podataka. Pored priče o ovom interesantnom pristupu, očekuje nas i dosta programskog koda koji objašnjava kako se audio i video materijal mogu kreirati u R-u.

Tom Levin ne voli da priča puno o sebi. Za sebe kaže da je dada umetnik. Ako biste hteli da saznate više o njemu i njegovom radu, pogledajte thomaslevine.com.

Martovski BelgradeR meetup se održava u četvrtak 23. marta od 18:30 časova, a domaćin će nam biti Startit Centar Beograd koji se nalazi u Savskoj ulici br. 5. Da biste potvrdili svoje učešće, prijavite se na BelgradeR Meetup stranici.