Open Data

Open Data i R – BelgradeR Meeetup

U ponedeljak 30. januara u 18 časova nastavljamo sa druženjem u okviru BelgradeR meetup grupe. Ovog puta ćemo pričati o otvorenim podacima (open data) i zbog čega je R idealno okruženje za eksploraciju i analitiku nad otvorenim podacima. Open Data inicijativa u Srbiji dobija sve veći značaj i ovaj događaj označava početak našeg rada na popularizaciji otvorenih podataka.

Meetup će se fokusirati na eksploraciju otvorenih podataka u R. Pokazaćemo kako se uz upotrebu {dplyr}, {tidyr}, {leaflet}, {ggmap}, {ggplot2} i drugih R paketa elegantno izvode eksploratorne studije otvorenih podataka. Kroz paket {RMarkdown} će biti objašnjena priprema standardizovanih izveštaja koji se mogu lako međusobno deliti i objavljivati. Predstavićemo argumente zašto je infrastruktura oko programskog jezika R idealna za baratanje i standardizaciju otvorenih podataka. Demonstriraćemo kako se u R okruženju lako pristupa otvorenim World Data Bank podacima. Predstavićemo kako pristupiti podacima koje dobijamo sa rastućeg data.gov.rs domena.

Jedan od razloga za ovaj meetup je mala proslava povodom uspešnog završetak drugog otvorenog, besplatnog kursa Uvod u R za Data Science koji smo organizovali u beogradskom Startit Centru. Do sada je oko 30 polaznika u Beogradu već završilo ovaj kurs u našoj organizaciji. U toku je i besplatan kurs programskog jezika R u Startit Centru u Novom Sadu.

Drugi razlog okupljanja je uključivanje Data Science Srbija u Open Data inicijativu u našoj zemlji – našim priključivanjem Radnoj grupi za otvorene podatke u Srbiji. Kroz učešće u Radnoj grupi nameravamo da pomognemo pre svega našim znanjem o tome šta sve korisno i interesantno možemo da otkrijemo u setovima otvorenih podataka koji se ubrzano stavljaju svima raspolaganje, i kako možemo da motivišemo druge da istraživanjem, programiranjem, i modeliranjem podataka daju svoje doprinose i otkriju još više.

Meetup se održava 30. januara u 18 časova u Startit Centru, Savska br. 5. Svoj dolazak možete da potvrdite na BelgradeR Meetup stranici.