Ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi

Webinar: Ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi

Na Webinaru održanom 30. aprila, Prof. dr Nataša Milić i saradnici u nastavi dr Vedrana Pavlović i dr Ognjen Milićević, na katedri za medicinsku statistiku i informatiku sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, govorili su o projektu čiji je cilj ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi.
U okviru projekta, istražili su faktore povezane sa pogrešnim citiranjem i definisali preporuke koje autori, mentori i časopisi mogu iskoristiti da bi otklonili greške u citiranju.