DSC_0022

Sjajna atmosfera na Deep Learning meetup – u u Novom Sadu

U Novom Sadu je održan prvi Deep Learning meetup u organizaciji DataScience Srbije i Startit centra. Veoma smo ponosni na organizaciju i na velik broj zainteresovanih učesnika! Atmosfera je bila sjajna, predavači su imali priliku da diskutuju sa publikom koja nije bila štedljiva na pitanjima i komentarima. 

Prvo predavanje je držala dr. Vanja Ković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ona je predstavila pojam neuralnih mreža iz perspektive psihologije i upoznala nas je sa načinom na koji se odvija proces učenja kod ljudi. Eksperimenti rađeni sa decom koja tek počinju da se upoznaju sa svetom oko sebe pokazuju kako se razlikuje proces učenja kod njih i kod odraslih ljudi. Praćenjem pokreta očiju kod dece može se ustanoviti da li su se oni upoznali sa nekim pojmom, odn. da li su naučili. Na sličan način funkcionišu i veštačke neuralne mreže, što je bolji trening, što više informacija mreža ima, biće “pametnija”. Ovakva istraživanja imaju velik potencijal u medicini, jer bi se boljim razumevanjem kako funkcioniše ljudski mozak moglo preventivno delovati na razne neurološke poremećaje, ili bi metod lečenja u slučaju već nastalih oboljenja bio efikasniji.

Drugo predavanje je držao Stanko Kuveljić iz SmartCat – a. Stanko nam je ispričao kako se mogu detoktovati ćelije sa slike uz pomoć neuralnih mreža. U svom predavanju Stanko se fokusirao na praktičnu implementaciju neuralne mreže i na probleme na koje se nailazi prilikom obuke mreže. Arhitektura neuralnih mreža je prvi i možda najveći korak prilikom analize nekog problema, jer u zavisnosti od problema zavisi i kakva arhitektura je najpogodnija, ne postoji univerzalni princip. Na predavanju je predstavljeno kako se UNet neuralna mreža može iskoristiti za problem segmentacije slike. Sledeći problem je validacija rezultata, odn. kako da znamo da li je rezultat koji izbaci neuralna mreža dovoljno dobar. Jedna od mera za validaciju je Intersection Over Union, što predstavlja koeficijent sličnosti između dve slike. Stankovu prezentaciju možete pogledati na linku .

Između predavanja učesnici su imali priliku da diskutuju uz malo osveženje u vidu sendviča i pića, hvala organizatorima na tome! Svakako se radujemo sledećem meetup – u, i novoj prilici za interakciju i razmenu znanja!

DSC_0022 DSC_0041 DSC_0036 DSC_0026