ftn_logo

Stipendija za studente FTN – smer Data Science

Data Science Srbija će u školskoj 2017/18 stipendirati jednog studenta studijskog master programa Informacioni inženjering koji pokriva oblast Data Science.

Oko studijskog programa Informacioni inženjering na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je u prethodnom vremenu bilo mnogo priče. Program je dvaput pokretan i zaustavljan, ali će ipak zaživeti u narednoj školskoj 2017/18 godini. Na osnovnim studijama FTN je obezbedio 60 mesta finansiranih iz budžeta. Novca za studiranje ovog studijskog programa na master studijama nije bilo, pa je 16 mesta dostupno samo za samofinansirajuće studente.

Naša organizacija raspolaže skromnim sredstvima do kojih dolazimo isključivo kroz partnerske ugovore sa kompanijama koje takođe žele da promovišu rad u oblasti nauke o podacima. Zahvaljujući racionalnom trošenju tih sredstava – uprkos kome uspešno sprovodimo sve tačke zacrtanog programa – shvatili smo da u ovom trenutku raspolažemo sa dovoljno novca, i odlučili da stipendiramo jednog studenta na master studijama programa Informacioni inženjering. Na ovaj način želimo da pružimo pružimo podršku naporima Fakulteta tehničkih nauka da školuje kadar u oblasti Data Science-a.

Smatramo da je ulaganje u nečije školovanje u ovoj oblasti najbolja moguća investicija u ostvarenju ideje o popularizaciji nauke o podacima u Srbiji. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći da podržimo i veći broj studenata zainteresovanih za ovu oblast, svesni toga da oni kojima je dato i koji zahvaljući tome nešto nauče nesebično vraćaju zajednici kroz stečeno znanje i iskustvo.

Sve studente koji završavaju osnovne studije i  zainteresovani su za studiranje na master studijama Informacionog inženjeringa, pozivamo da nas kontaktiraju radi stipendiranja.

1 reply
  1. Dragoslav
    Dragoslav says:

    Cini mi se da ljudi namerno zanemaruju cinjenicu da taj smer vec postoji na PMF-u u Novom Sadu

Comments are closed.