Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta u Subotici

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta u Subotici, Departman za poslovnu informatiku i kvantitativne metode.

stručna praksa

Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za poslovnu informatiku i kvantitativne metode želi da obezbedi praksu za svoje studente, tokom letnjih meseci.

U pitanju su studenti III godine koji uspešno rade u nekoliko programskih jezika, a imaju i dodatne kompetencije kao što su:

 • osnovni poslovni procesi u SAP-u
 • programiranje (C, C#, Java, Java Script, Python)
 • razvoj web softverskih rešenja u integrisanim razvojnim okruženjima (MS Visual Studio za backend rešenja)
 • veb dizajn i veb programiranje (HTML5, CSS3, JS za frontend rešenja, razvojno okruženje NetBeans)
 • analiza i dizajn (UML dijagramiranje, ER modelovanje)
 • rad sa podacima (SQL Server, MongoDB)
 • testiranje i raspoređivanje softvera (Selenium IDE, Selenium Web Driver-Java)
 • agilno upravljanje projektima (Scrum kroz Microsoft TFS alat)
 • digitalni marketing (WordPress + Woocommerce, Google analitika, Facebook Business Manager, Google Tag Manager)
 • upravljanje komunikacijom u organizaciji (Microsoft Teams alat)
 • osnove Python-a i text mining-a
 • analiza sadržaja weba i društvenih medija (Web Sphinx, Weka, Web Log Explorer)
 • digitalna transformacija
 • osnove računovodstva i kontrolinga
 • osnove poslovnih finansija
 • upravljanje ljudskim resursima (HRM)
 • upravljanje inovacijama (Design Thinking) 

Ideja je da kompanije definišu poziciju/e na kojima bi studenti mogli da se angažuju. U obzir dolazi i online praksa. Fakultet će biti zadužen za pregled prijava od strane kompanija i povezivanje sa studentima koji se najbolje uklapaju u otvorene pozicije. Period u kom studenti treba da realizuju praksu je tokom letnjeg raspusta od 13. jula  do 1. septembra. Dužina i način realizacije prakse je potpuno na kompanijama, kao i nastavak saradnje sa praktikantom nakon prakse. 

Ukoliko ste u mogućnosti da studentima ponudite praksu, u skladu sa opisom, molimo vas da popunite sledeći upitnik NA LINKU i na taj način prijavite kompaniju i poziciju za koju imate otvoreno mesto za letnju praksu za ove studente.