Uticaj Big Data-e na strategiju

Dragi čitaoci,

Pre svega, želim vam srećnu 2015. godinu!

Kako sam i sama sebi postavila neke ciljeve za 2015. godinu i postala svesna da se definitivno ništa neće ostvariti samo od sebe, počela sam da pravim strategiju… Na sreću ne mogu da se oslonim (nikada mi nije bila naklonjena) i iako mi je drug koji se bavi astrologijom najavio povoljan položaj planeta, nekako ipak mislim da sam prepuštena sama sebi.  Samim tim, rešila sam da ovu godinu i na blogu započnem sa strategijom! Naime, kao što je najavljeno pre dva meseca, ovaj deo bloga će biti posvećen analizi big data-e na organizaciju. Izraz organizacija se odnosi na kompanije, institucije, udruženja i slično, ali ćemo se u nastavku fokusirati na kompanije! Strategija je definitivno glavna komponenta svake kompanije i odražava njene ciljeve koje želi da ostvari kao i plan sa aktivnostima pomoću kojih će ostvariti te ciljeve! Pošto je tema vrlo opširna, za početak ćemo se osvrnuti na neke osnovne stvari koje ćemo kasnije proširivati.

Strategija u modelu zvezde označena

Pre svega, moramo znati nešto o strategiji. Najjednostavnije bi mogli reći da je strategija željena ali realna budućnost kompanije. Željena jer odražava ciljeve koje menadžment želi da ostvari strategijom, a realna jer menadžment mora da sagleda šta se dešava u okruženju i da li kompanija ima dovoljno potencijala da ostvari svoje želje. Bitno je da se podsetimo da u kompaniji postoje tri nivoa na kojima se donose strategije:

Strategija za nivo preduzeća (corporate-level strategy) kojom se određuje budući razvoj kompanije: kompanija se odlučuje za poslovno područje u kojem će obavljati svoje poslovanje.

Strategija za nivo poslovnih jedinica (business-level strategy) koje predstavljaju organizacioni podsistemi koji imaju svoje okruženje i konkurente sa kojima se suočavaju. Svaka poslovna jedinica usvaja sopstvenu strategiju koja mora biti u skladu sa strategijom na nivou kompanije.

Strategija za nivo funkcionalnih jedinica (functional level strategy) gde menadžeri funkcionalnih jedinica donose strategije kako bi realizovali ciljeve koji su im zadati.

Big data ima uticaj na formulisanje sve tri vrste strategija obzirom da one podrazumevaju analizu okruženja, identifikovanje mogućnosti, vrednovanje i izbor najbolje strategijske alternative.

Jedno je sigurno, a to je da kompanije koje uvode big data tehnologije formulišu strategije kojima nastoje da izgrade ključne sposobnosti za brži i kvalitetniji proces odlučivanja kako bi uspele da kreiraju vrednost na osnovu poplave podataka sa kojima su suočene. Prikupljeni podaci provučeni kroz različite softvere i prikazani u različitim bojama na različite načine u suštini ne znače ništa ukoliko se na osnovu njih ne donesu poslovne odluke.

Uvek je tako bilo, a i biće – praćenje i osluškivanje zahteva, potreba i želja potrošača i prilagođavanje strategija njihovim potrebama su ključni preduslovi za uspeh kompanije. Big data je tu našla svoje mesto i poziciju. Ali ne samo tu! Primenom big data tehnologija kompanije mogu meriti efikasnost svojih marketinških kampanja i inicijativa, preciznije procenjivati potencijalne rizike, performanse zaposlenih, prilagođavati cenovne politike…

Bez obzira na to koje ciljeve sebi postavi, kompanija koja implementira big data-u mora imati plan na osnovu kog će kompanija prikupljati željene podatke, obrađivati ih i pomoću njih donositi odluke. Eksplozija digitalnih podataka stavlja pred menadžere velike izazove od kojih je jedan na vrhu po težini izazov koje podatke treba prikupljati.

Spustimo se malo niže u kompaniju, na nivo poslovnih funkcija: nabavka, proizvodnja, marketing, prodaja, finansije, informacione tehnologije, ljudski resursi, istraživanje i razvoj. Svaka od tih funkcija ima svoje strategije kojima realizuje ciljeve. I svaka od tih funkcija može da ima velike koristi od big data-e.

Jedna od prvih funkcija u kompaniji koja se menja zbog big data-e jeste funkcija informacionih tehnologija. Nova strategija treba da pripremi plan šta je to što se mora uraditi da bi se implementacijom big data tehnologija ostvarili ciljevi kompanije. Tu uglavnom spadaju odluke o neophodnoj infrastrukturi – hardveru i softveru, vremenu potrebnom za impelementaciju i troškovima. Jedno je sigurno, a to je da menadžerima stoji na raspolaganju široka ponuda alata različitih karakteristika i proizvođača koja se svakodnevno uvećava. Takođe, sama funkcija informacionih tehnologija formuliše svoju strategiju kako da se na osnovu implementirane tehnologije prikupljaju, obrađuju, prikazuju i čuvaju podaci.

 

Prva funkcija koja uočava potrebu da primenjuje big data-u jeste marketing funkcija! Marketing podrazumeva 4 koraka: analizu potencijalnih kupaca, privlačenje njihove pažnje,  postizanje zainteresovanosti kupaca i prihvatanje postojeće ponude. Sva 4 koraka zavise od marketinških aktivnosti organizacije. Big data nudi velike potencijale zbog obuhvata svih onih podataka sa društvenih mreža, blogova, umreženih uređaja koji odražavaju potrebe i želje potrošača, njihove komentare, eventualne primedbe i slično. Klijenti brojnih turističkih agencija u svetu se već mogu pohvaliti da dobijaju sve bolje sugestije za rekreaciju, hotele, razne turističke aranžmane… naravno, iza zavese je big data koja procenjuje njihove potrebe, navike, želje, interesovanja,…

Jedan od meni interesantnih primera za big data-u u marketingu jeste primer kompanije Haineken koja je, da bi privukla pažnju i zainteresovanost kupaca, osmislila flašu „Heineken Ignite“ sa ugrađenim led diodama, mikroprocesorom, akcelerometrom (meri brzinu pokreta), žiroskopom i radio predajnikom sa antenom. Flaša je dizajnirana tako da reaguje na zvuk i pokrete (prilikom zdravice i ispijanja piva) ritmičnim svetlom tako da izgleda kao da flaša zaista đuska u skladu sa atmosferom! Ako ste fan tehnologije a i piva 🙂 , toplo preporučujem da i sami pogledate VIDEO.  Kolega sa bloga The Internet of Things uveliko piše o senzorima i umrežavanju različitih predmeta tako da tu možete pročitati dosta zanimljivih stvari!

Razmišljanje o uticaju big data-e na strategiju ostalih poslovnih funkcija ostavljam za sada malo vama dragi čitaoci! Znajte samo da je uspeh nemoguć ukoliko unapred ne znate šta želite da postignete i šta vam je za to potrebno! Ironično, ali jedan od najvećih izazova u ovoj poplavi podataka jeste upravo odakle i sa kojim podacima početi…