VESTI

Dizajn dimenzionih baza na SQL user grupi

Dimenziono modelovanje predstavlja koncept i skup tehnika u izradi DWH. Krajnji rezultat predstavlja dimenzioni model baze podataka koji se specifičan i konceptualno se razlikuje od ER modela. Ovako kreirane dimenzione baze koriste se za ad hoc analize od strane poslovnih analitičara pomoću različitih BI alata i fizički moraju biti napravljene tako da imaju veliku brzinu […]

Let’s start with Spark

Apache Spark je alat za distribuiranu obradu velikih količina podataka, Big Data. Pruža veliku brzinu u obradi i sastoji se od četiri modula: SQL, MLlib, Streaming i Graph. Znatno olakšava posao ljudima koji se bave podacima. Data Science zajednica Srbije je uz podršku kompanije Databricks pokrenula zvaničan Apache Spark Meetup. Prvo predavanje će se održati […]

Prediktivna Analitika nad Velikim Podacima – Osnova Personalizovane Medicine

U Utorak, 10.5.2016. Milan Vukićević (Fakultet Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu) će održati predavanje na temu “ Prediktivna Analitika nad Velikim Podacima – Osnova Personalizovane Medicine“. Predavanje će biti održano u 18:00 u sali 105. Prediktivna analitika nad Velikim Podacima je prepoznata kao  jedan od glavnih faktora razvoja medicine od Reaktivne do Personalizovane, Prediktivne i Preventivne.  Tome je doprineo trend rasta […]