Webinar: Hopsworks, Data-Intensive Machine Learning with a Feature Store

Na Webinaru, održanom 7. maja, naš gost predavač bio je Theofilos Kakantousis, Data Engineer i co-founder Logical Clocks-a.

Theofilos je magistar iz oblasti distributivnih sistema sa KTH Royal Institute of Technology i često predaje o Hopsworks-u. Prezentovao je Hopsworks na događajima kao što su Strata San Jose New York, BigThings Madrid, BigData Moscow i BeamSummit Berlin.

Ceo snimak webinara možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Hopsworks je open-source platforma za razvoj i upravljanje modelima mašinskog učenja, i sada je dostupna kao platforma na AWS-u na www.hopsworks.ai. Hopsworks uključuje prvi Feature Store za mašinsko učenje koji se koristi kao nezavistan sistem od Databricks, Sagemaker i drugih ML platformi.