Webinar: Ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi

Na Webinaru održanom 30. aprila, Prof. dr Nataša Milić i saradnici u nastavi dr Vedrana Pavlović i dr Ognjen Milićević, na katedri za medicinsku statistiku i informatiku sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, govorili su o projektu čiji je cilj ispitivanje procenta pogrešnog citiranja u medicinskoj naučnoj literaturi.
U okviru projekta, istražili su faktore povezane sa pogrešnim citiranjem i definisali preporuke koje autori, mentori i časopisi mogu iskoristiti da bi otklonili greške u citiranju.

Cilj prezentacije bio je da se slušaoci upoznaju sa projektom ali i da se naši gosti povežu sa stručnjacima i entuzijastima iz industrije koji bi im svojim idejama i ekspertizom pomogli da ovaj model istraživanja prenesu i na društvene mreže. Ideja je pravljenje baze podataka koja prvenstveno služi za kvantifikaciju grešaka, njihovo prenošenje lancima citiranja i na kraju faktorima koji su sa tim greškama povezani. Dodatni benefit može biti i unapređenje stanja NLP-a vezanog za srpski jezik dodatnim resursima i sticanje dodatnih saznanja o lošem razumevanju referenci na internetu.

Ukoliko imate ideju i želju da im se na ovom projektu priključite, znate kako biste mogli da doprinesete, slobodno možete kontaktirate nekog od govornika, ili se možete javiti i nama, kako bismo vas povezali. 

Nadamo se da je ovaj webinar samo uvod za buduća okupljanja na ovu temu, jer bismo voleli da se rad na ovom projeku nastavi i da našim gostima u tome na neki način pomognemo.